Ελέγξτε μέσω της βάσης των δεδομένων της εταιρείας VICTORY που ειστε ασφαλισμένος.